ลูกปูน ลูกหนุนปูน (Spacer)

ลูกหนุนปูน (Spacer) มีหน้าที่ช่วยหนุนเหล็กเสริมเพื่อให้มีระยะหุ้มของคอนกรีต (Concrete Covering) ที่ต้องการ ทำให้คอนกรีตสามารถรับแรงอัดตามที่วิศวกรโครงสร้างได้ออกแบบไว้ และเพื่อไม่ให้เหล็กเสริมติดกับไม้แบบเวลาหล่อคอนกรีต ซึ่งหากไม่มีลูกปูนหนุนเหล็กเสริม เนื้อปูนจะบางทำให้ชิ้นส่วนโครงสร้างที่หล่อนั้นมีประสิทธิภาพในการรับแรงที่น้อย เนื่องจากเนื้อเหล็กอยู่ใกล้ผิวคอนกรีตจึงมีโอกาสสัมผัสความชื้นและเกิดสนิมเหล็กได้ง่าย อาจทำให้โครงสร้างบริเวณดังกล่าวแตกร้าว และอาคารทรุดในเวลาต่อมา

ลูกปูน ลูกหนุนปูน (Spacer)

ลูกปูน หรือลูกหนุนปูน เป็นลูกหนุนชนิดที่นิยมใช้ในในการก่อสร้างมากที่สุด ซึ่งมาตรฐานในงานก่อสร้างกำหนดไว้ว่าลูกหนุนที่ทำจากปูนหรือคอนกรีตนั้น ต้องมีความแข็งแรงมากกว่าคอนกรีตที่ใช้เท เช่น เมื่อต้องเทคอนกรีตผสมเสร็จแรงอัด 240 ksc ลูกปูนที่ใช้ต้องมีกำลังอัดที่สูงกว่าคือมีกำลังอัดมากกว่าา 240 ksc แต่เรามักจะเจอผู้รับเหมาทำลูกปูนโดยใช้ปูนก่อเอามาปั้นทำลูกปูน ซึ่งไม่ถูกต้องเนื่องจากปูนทรายรับแรงอัดได้ไม่มาก

ลูกปูน ลูกหนุนปูน (Spacer)
ตัวอย่างการใช้ลูกปูนหนุนโครงเหล็กก่อนเริ่มเทคานคอนกรีต
Copyright © 2019. All rights reserved.