ท่อพีวีซี

โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง เช่น มีความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ ทนต่อแรงดันน้ำได้ดี ทนต่อการกัดกร่อนของกรดหรือด่างได้ดี ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีเพราะไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า เป็นวัสดุไม่ติดไฟ มีผิวมันเรียบช่วยให้การไหลของน้ำได้ดี มีน้ำหนักเบาและราคาถูก แต่มีข้อเสียคือ เปราะ กรอบ และแตกหักง่าย ไม่ทนทานต่อแรงกระแทกและแสงแดดหรือแสงยูวี (UV)

  • ท่อพีวีซีสีฟ้า ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีชั้นการใช้งานที่ 5 8.5 และ 13.5 โดยตัวเลขที่ระบุ หมายถึงความดันสูงสุดที่กำหนดให้ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส มีหน่วยเป็น กิโลกัมต่อตารางเซนติเมตร
  • ท่อพีวีซีสีเทา ควรจะเดินลอย  ไม่ควร ฝังดิน  อาจจะมีวัสดุรีไซเคิลผสมในกระบวนการผลิต  ใช้ระบายน้ำในงานชั่วคราวที่ไม่ต้องรับแรงดันน้ำหรือไม่ต้องการความแข็งแรงของท่อมากนัก ราคาค่อนข้างถูก ท่อพีวีซีสีเทาที่ใช้งานด้านการเกษตรนี้ ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
  • ท่อพีวีซีสีสีเหลือง ใช้ในงานร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ มีชั้นคุณภาพที่ 1 2 และ 3

อายุการใช้งานก็ 50 ปี จาก บ.พีอี (PE) polyethylene มีความยืดหยุ่นตัวและโค้งไปมาได้สูงมาก ทนแรงดันได้สูงถึง 200 ปอนด์/ตารางนิ้ว ทนทานต่อการฉีกขาด ทนทานต่อแรงกระแทกได้เป็น 2 เท่าของท่อพีวีซี ทนทานต่อความร้อน/ความเย็น ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี คงทนต่อสารเคมี มีผิวเรียบมัน จึงมีแรงเสียดทานในเส้นท่อน้อย ทนทานต่อแสงยูวี (UV) อายุใช้งานยาวนานถึง 50 ปี มีน้ำหนักเบากว่าท่อพีวีซี 2/3 ของท่อพีวีซี แต่ราคาแพงกว่า pvc

  • 4 หุน = 15 บาท
  • 6 หุน = 17 บาท
  • 1 นิ้ว = 20 บาท
  • 1.5 นิ้ว = 30 บาท
  • 2 นิ้ว = 40 บาท

ท่อพีวีซี สีเทา ผลิตจาก uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride)สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร แข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ น้ำหนักเบา ไม่ต้องบำรุงรักษามาก มีขนาดตั้งแต่ 10 – 125 มม. หรือเรียกว่า ตั้งแต่ 2 หุน – 5 นิ้ว ความยาว 4 เมตร

ท่อพีวีซี สีฟ้า ผลิตจาก uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride)ใช้สำหรับระบบประปา และ ระบายน้ำ คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีในการผลิตทำให้ได้ท่อพีวีซี เนื้อเหนียว แข็งแรงทนทาน ไม่กรอบแตกง่าย มี 3 คุณภาพ คือ 1.ชั้นคุณภาพ 5 2.ชั้นคุณภาพ 8.5   และ 3.ชั้นคุณภาพ 13.5มีขนาดตั้งแต่ 18 – 400 มิลลิเมตร หรือเรียกว่า ตั้งแต่ 4 หุน – 16 นิ้วผลิตตามมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง มอก. 17-2532
http://www.businessthailand2501.com/articledetail.asp?id=18835

Copyright © 2019. All rights reserved.