ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินริมน้ำ ติดคลองท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

  • ราคา 1,000,000 บาท
  • ติดต่อ: คุณป้อม 084-046-3633 (เจ้าของขายเอง)
  • สถานที่ใกล้เคียง : วัดสกุลปักษี, โรงเรียนวัดสกุลปักษี
  • อยู่ห่างจากศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี 20 กิโลเมตร
  • พิกัด Google Map : https://goo.gl/maps/dkXJr4Nzkgx

อัพเดท เนื่องจากมีโคงการที่จะขุดลอกคลองท่าว้าให้กว้างและลึกขึ้น เพื่อเป็นแก้มลิงที่ใช้รับน้ำในช่วงน้ำหลาก จึงมีการเวนนคืนที่ดินตรงส่วนริมน้ำเพื่อทำเป็นคันคลองและจะมีถนนวิ่งไปตามแนวคันคลอง ทำให้ที่ดินเหลือไม่ถึง 1 ไร่ ราคาที่จะขายจริงจะขอลดลงตามสัดส่วนของที่ดินที่โดนเวนคืนครับ

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ที่ดินฝั่งที่ติดถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เสาไฟฟ้าแรงต่ำอยู่ในที่ สามารถขอใช้ไฟฟ้าได้เลย

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ช่วงฤดูแล้ง

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ช่วงที่น้ำแห้งทั่วทั้งจังหวัด

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ช่วงที่น้ำแห้งทั่วทั้งจังหวัด

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ช่วงที่น้ำแห้งทั่วทั้งจังหวัด

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

โครงการแก้มลิงที่ใช้คลองท่าว้าให้เป็นที่ระบายน้ำออกจากตัวจังหวัด มีการเวนคือที่ดินริมน้ำมาทำเป็นถนน ทำให้ที่ดินถูกร่นออกไป ตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาฝั่งด้านเหนือ

ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขนาด 1 ไร่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

โครงการแก้มลิงที่ใช้คลองท่าว้าให้เป็นที่ระบายน้ำออกจากตัวจังหวัด มีการเวนคือที่ดินริมน้ำมาทำเป็นถนน ตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาฝั่งด้านเหนือ

ขายที่ดินริมน้ำ ติดคลองท่าว้า สุพรรณบุรี

ทางเข้าด้านนอก ติดถนนลาดยาง

ขายที่ดินริมน้ำ ติดคลองท่าว้า สุพรรณบุรี

ทางเข้าด้านนอก ติดถนนลาดยาง

ขายที่ดินริมน้ำ ติดคลองท่าว้า สุพรรณบุรี

ทางเข้าด้านนอก ติดถนนลาดยาง

โฉนดที่ดินติดแม่น้ำ สุพรรณบุรี

โฉนดที่ดินติดแม่น้ำ จ.สุพรรณบุรี

โฉนดที่ดินติดแม่น้ำ สุพรรณบุรี

รูปที่ดินจากโฉนด

แผนที่ :

Copyright © 2019. All rights reserved.