ขายที่ดิน สวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน บ้านกลางเหนือ อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

ขายที่ดิน ทำสวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน บ้านกลางเหนือ อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ เป็นฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ สร้างโรงเรือนปลูกพืชไว้ 3 โรง (ปลูกองุ่น เมล่อน มะเดื่อฝรั่ง) มีโรงเรือนปลูกองุ่นอายุ 2 ปี กำลังให้ผลผลิต ถมดินสูงจากระดับผืนนาของเดิม

  • ราคา 2.5 ล้าน
  • ที่ดินอยู่ระหว่าง 2 หมู่บ้าน
  • ห่างจากสนามบินเชียงใหม่ 25 นาที
  • กำลังมีโครงการบ้านจัดสรรค์มาเริ่มสร้างใกล้ ๆ
  • ช่องทางติดต่อ Facebook : https://www.facebook.com/wilunda.mayurakul
  • พิกัด Google Map : https://goo.gl/maps/ksSdJuWKsHq

ขายที่ดิน สวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

ถนนคอนกรีตด้านหน้า

ขายที่ดิน สวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

โรงเรือนปลูเมล่อน

ขายที่ดิน สวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

โรงเรือนปลูกมะเดื่อฝรั่ง

ขายที่ดิน สวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

โรงเรือนปลูกองุ่น สายพันธุ์บิวตี้ซี้ดเลส องุ่นไร้เมล็ด อายุได้ 2 ปี

ขายที่ดิน สวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

โรงเรือนปลูกองุ่น สายพันธุ์บิวตี้ซี้ดเลส องุ่นไร้เมล็ด

ขายที่ดิน สวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

ขายที่ดิน สวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

ขายที่ดิน สวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

ขายที่ดิน สวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

ขายที่ดิน สวนองุ่นกับเมล่อน ขนาด 2 งาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

โฉนดที่ดิน

Copyright © 2019. All rights reserved.