ขายที่ดินริมน้ำ ติดคลองท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินริมน้ำ ติดคลองท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

  • ราคา 1,000,000 บาท
  • ติดต่อ: คุณป้อม 084-046-3633 (เจ้าของขายเอง)
  • สถานที่ใกล้เคียง : วัดสกุลปักษี, โรงเรียนวัดสกุลปักษี
  • อยู่ห่างจากศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี 20 กิโลเมตร
  • พิกัด Google Map : https://goo.gl/maps/dkXJr4Nzkgx

อัพเดท เนื่องจากมีโคงการที่จะขุดลอกคลองท่าว้าให้กว้างและลึกขึ้น เพื่อเป็นแก้มลิงที่ใช้รับน้ำในช่วงน้ำหลาก จึงมีการเวนนคืนที่ดินตรงส่วนริมน้ำเพื่อทำเป็นคันคลองและจะมีถนนวิ่งไปตามแนวคันคลอง ทำให้ที่ดินเหลือไม่ถึง 1 ไร่ ราคาที่จะขายจริงจะขอลดลงตามสัดส่วนของที่ดินที่โดนเวนคืนครับ

ขายที่ดินติดริมแม่น้ำท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดริมแม่น้ำท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดริมแม่น้ำท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดริมแม่น้ำท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดริมแม่น้ำท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดริมแม่น้ำท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดริมแม่น้ำท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินติดริมแม่น้ำท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ทิศเหนือ อยู่ติดกับถนนคอนกรีต

ขายที่ดินติดริมแม่น้ำท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก ติดแม่น้ำ

ขายที่ดินติดริมแม่น้ำท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ทิศใต้ ติดกับคลองส่งน้ำ

ขายที่ดินติดริมแม่น้ำท่าว้า สุพรรณบุรี 1 ไร่ 12 ตารางวา ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก อยู่ติดกับรั้วบ้านหลังที่อยู่ติดกัน

ขายที่ดินริมน้ำ ติดคลองท่าว้า สุพรรณบุรี

ทางเข้าด้านนอก ติดถนนลาดยาง

ขายที่ดินริมน้ำ ติดคลองท่าว้า สุพรรณบุรี

ทางเข้าด้านนอก ติดถนนลาดยาง

ขายที่ดินริมน้ำ ติดคลองท่าว้า สุพรรณบุรี

ทางเข้าด้านนอก ติดถนนลาดยาง

โฉนดที่ดินติดแม่น้ำ สุพรรณบุรี

โฉนดที่ดินติดแม่น้ำ จ.สุพรรณบุรี

โฉนดที่ดินติดแม่น้ำ สุพรรณบุรี

รูปที่ดินจากโฉนด

แผนที่ :

Author: Thospaak

www.thospaak.com